WVS Consulting

WVS Training is onderdeel van een groep bedrijven die allen vallen onder de moedermaatschappij WVS Consulting.

WVS Consulting

Logo WVS Consulting

WVS Consulting bestaat al ruim 15 jaar. WVS Consulting is de holding van een groep dienstverlenende bedrijven met circa 75 medewerkers en is gehuisvest in Gouda.

De mentaliteit binnen deze organisatie is van Hollandse origine: eerlijkheid, snelheid en realisme. Deze is ingebed in een warme, toegankelijke en informele cultuur. Wij zijn ons ervan bewust dat onze organisatie een plaats inneemt in de maatschappij. Als zodanig draagt zij verantwoordelijkheid voor haar stakeholders, de maatschappij, onze leefomgeving en het behoud daarvan. WVS Consulting draag hieraan te allen tijde bij door een zo groot mogelijke positieve bijdrage leveren. We kijken verder dan ons eigen werk: we participeren en investeren in ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Afrika. Voor de projecten waarin wij participeren, verwijzen wij u naar de website van WVS Consulting.

Logo Helix

Helix is een adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud aan vastgoed, installaties en infra.
Helix werkt al ruim 10 jaar dagelijks aan uiteenlopende en uitdagende projecten bij opdrachtgevers binnen zorg, overheid, onderwijs, woningcoporaties en industrie. Kenmerkend voor Helix zijn de hoge kwaliteit van ons werk en de goede relaties met onze klanten. Vakmanschap en kennis van de sectoren waarin wij werken, gecombineerd met integriteit en een onafhankelijke mening vormen de basis voor de kwaliteit van onze diensten.